16

Med Gert Wingårdh som moderator hölls i februari 2016 en stor workshop där Riksbyggen och AB Bostäder i Borås tillsammans med kommunalråd och kommunala tjänstemän tog första steget till att skapa en gemensam bild av hur Västerbro ska bli. Det gemensamma arbetet följs upp senare under hösten för att förädla idéerna inför kommande detaljplan.

Höst/vinter 2016 påbörjas invändig ombyggnation av den befintliga, välvda kontorsbyggnad som ligger längsmed Viskan. De nya kontorslokalerna kommer att stå redo för inflyttning under våren 2018.