17

Arbetet med utformningen av Västerbro och dess närområden fortsätter. Arbetet inkluderar också anslutningen till Borås centrumkärna samt nyttor och upplevelser i närområdet.