På den plats som en gång präglades av det outtröttliga ljudet från stadens väverifabriker växer ett nytt bostadsområde fram. Låt oss tillsammans skapa ny historia.

VÄGEN TILL VÄSTERBRO

På platsen för Väveribolagets gamla lokaler, intill Viskans lugna vatten, ett stenkast från Resecentrum och en kort promenad från Stora Torget kommer inom tre år en ny sida av Borås centrumkärna att ta form. En levande blandstad med hundratals nya bostadsrätter, hyresrätter, studentlägenheter och kommersiella lokaler. Västerbro är ett av Borås största stadsutvecklingsprojekt någonsin. 2020 beräknas de första husen stå klara för inflyttning.

 

Flytta kontoret till Viskaholm

Klassisk arkitektur möter modern designfilosofi. Just nu renoverar vi Väveribolagets ikoniska kontorsbyggnad. De nya kontorslokalerna är klara för inflyttning vid halvårsskiftet 2018. Hur ser ditt behov ut? Kontakta oss för mer information och visning av lokalerna.

Ladda ner prospekt (sidvis) här
Ladda ner prospekt (uppslag) här

Intresseanmälan

Önskar du ett nytt modernt boende eller kommersiell lokal i centrala Borås? Här kan du göra en intresse¬anmälan till att dela framtiden med oss på nya Västerbro. Fyll i formuläret och klicka på vilken typ av lokal du söker. Under knappen “Kontor/kommersiell lokal” kan du även anmäla ditt intresse för fastigheten Viskaholm med inflytt redan under 2018. Intresseanmälan är preliminär och du förbinder dig inte till något genom att fylla i formuläret.

Nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev vänder sig till dig som är intresserad av att följa med i utvecklingen av nya Västerbro. Prenumerera gratis genom att fylla i din e-postadress.

Anmäl här

VI BEHÖVER DINA IDÉER

Hjälp oss att utveckla Västerbro. Vi som jobbar med projektet vet att det dyker upp frågor och funderingar, men också mängder av riktigt goda idéer. Därför vill vi gärna att du delar med dig av dina åsikter och tankar.

Dela med dig av dina tankar

PROCESSEN – STEG FÖR STEG:

Här kan du följa vad som hänt i projektet så här långt, var vi befinner oss i processen idag och vad som väntar fram tills de första husen står klara för inflyttning.

2015

Riksbyggen förvärvar fastigheten vid gamla väverifabriken från Steen & Ström. Sedan 2007 hade planen varit att utveckla en ny affärsgalleria i Borås centrum. I och med Riksbyggens förvärv sattes en ny agenda: Att utveckla centrumkärnan genom att tillföra hundratals nya bostäder.

Kort därpå etablerades kontakten med AB Bostäder i Borås som förvärvade 25 % av fastigheten. Framöver kommer Riksbyggen stå för byggnation av bostadsrätter och AB Bostäder i Borås av hyresrätter.

2016

Med Gert Wingårdh som moderator hölls i februari 2016 en stor workshop där Riksbyggen och AB Bostäder i Borås tillsammans med kommunalråd och kommunala tjänstemän tog första steget till att skapa en gemensam bild av hur Västerbro ska bli. Det gemensamma arbetet följs upp senare under hösten för att förädla idéerna inför kommande detaljplan.

Höst/vinter 2016 påbörjas invändig ombyggnation av den befintliga, välvda kontorsbyggnad som ligger längsmed Viskan. De nya kontorslokalerna kommer att stå redo för inflyttning under våren 2018.

2017

Arbetet med utformningen av Västerbro och dess närområden fortsätter. Arbetet inkluderar också anslutningen till Borås centrumkärna samt nyttor och upplevelser i närområdet.

2018

Arbetet med detaljplanen påbörjas under våren 2018.

2019

Arbetet med detaljplanen fortgår.

2020

Byggstart för bostadskvarter.

2021

De första husen står klara för inflyttning. Cirka 70-80 lägenheter beräknas ingå i första etappen och kommer att omfatta både bostadsrätter och hyresrätter.

DET VAR EN GÅNG ETT VÄVERI

Egentligen börjar vår historia om Borås som modern textilstad över 100 mil härifrån. Närmare bestämt i England under 1840- och 1850-talen. När landet började tillåta maskinexport öppnade det upp för små textilfabriker i Sverige att öka sin effektivitet. För Borås innebar detta att staden 1856 fick sitt första mekaniska väveri på Viskaholm.

På denna vackert belägna holme vid Viskans vatten stod tidigare ett äldre färgeri. Marken köptes så småningom upp av engelsmannen Edvard Davies som kom att grunda stadens första moderna väveri som fick namnet Wiskaholm. Från England köpte Davies in 52 vävstolar samt en ångmaskin – sedan var produktionen i full gång. Missväxt och svag konjunktur och bomullsbrist p g a det amerikanska inbördeskriget slog dock hårt mot verksamheten. 1863 var Davies konkurs ett faktum och företaget såldes på auktion till en grupp av affärsmän; däribland Borås starke man Johannes ”Rike Garvar´n” Pettersson, som några år senare kom att köpa ut sina kollegor. Petterssons uppköp av anläggningen markerade början på ett framgångsrikt kapitel i Viskaholms historia.

När verksamheten så småningom togs över av Axel Bergengren 1888 hade fabriken vuxit avsevärt. 1912 var 970 mekaniska vävstolar i bruk vilket gjorde textilfabriken, som nu fått namnet Borås Wäfveri AB, helt dominerande under första halvan av 1900-talet. 1944 bebyggdes den sista lilla öppna yta på tomten. På plats stod nu även den karaktäristiskt svängda kontorsbyggnad som än i dag påverkar upplevelsen av området. Vid mitten av 1940-talet hade Wäfveribolaget cirka 2800 anställda. När vi nu skapar nya Västerbro ser vi fram emot att återigen gjuta nytt liv i området. Fabrikens hårda, bullriga miljö tänkte vi dock ersätta med en modern och gemytlig stadsmiljö. Det är dags att skapa ny historia.

Bilder från Stadsarkivet och Textilmuseet i Borås.

Textkälla: Hjelm, Fredrik. 2015. Historien om Borås stadsbebyggelse. Tredje delen.