På den plats som en gång präglades av det outtröttliga ljudet från stadens väverifabriker växer ett nytt bostadsområde fram. Låt oss tillsammans skapa ny historia.

VÄGEN TILL VÄSTERBRO

På platsen för Väveribolagets gamla lokaler, intill Viskans lugna vatten, ett stenkast från Resecentrum och en kort promenad från Stora Torget kommer en ny sida av Borås centrumkärna att ta form. En levande blandstad med hundratals nya bostadsrätter, hyresrätter, studentlägenheter och kommersiella lokaler. Västerbro är ett av Borås största stadsutvecklingsprojekt någonsin. Kartan över Borås stadskärna håller på att ritas. Nedan ser du en grov skiss över hur Västerbro kan komma att ta form. Den stora lagerlokalen kommer att få flytta på sig för att ge plats åt ett trevligt stråk och bostäder. Genom staden rinner Viskan och skissen visar hur en ny bro kommer öka rörligheten i området.

 

I galleriet ovan ser du exempel på hur Västerbro planeras att se ut. Allt från hur kontakten med Viskan präglar området till den industriella känslan med materialval som tegel, plåt och äldre fönsterutformningar.

 

Nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev vänder sig till dig som är intresserad av att följa med i utvecklingen av nya Västerbro. Prenumerera gratis genom att fylla i din e-postadress.

Anmäl här

PROCESSEN 2015–2026 – STEG FÖR STEG:

Här kan du följa vad som hänt i projektet så här långt, var vi befinner oss i processen idag och vad som väntar fram tills de första husen står klara för inflyttning.

2015

Riksbyggen förvärvar fastigheten vid gamla väverifabriken från Steen & Ström. Sedan 2007 hade planen varit att utveckla en ny affärsgalleria i Borås centrum. I och med Riksbyggens förvärv sattes en ny agenda: Att utveckla centrumkärnan genom att tillföra hundratals nya bostäder.

Kort därpå etablerades kontakten med AB Bostäder i Borås som förvärvade 25 % av fastigheten. Framöver kommer Riksbyggen stå för byggnation av bostadsrätter och AB Bostäder i Borås av hyresrätter.

2016

Med Gert Wingårdh som moderator hölls i februari 2016 en stor workshop där Riksbyggen och AB Bostäder i Borås tillsammans med kommunalråd och kommunala tjänstemän tog första steget till att skapa en gemensam bild av hur Västerbro ska bli. Det gemensamma arbetet följs upp senare under hösten för att förädla idéerna inför kommande detaljplan.

Höst/vinter 2016 påbörjas invändig ombyggnation av den befintliga, välvda kontorsbyggnad som ligger längsmed Viskan. De nya kontorslokalerna kommer att stå redo för inflyttning under våren 2018.

2017

Arbetet med utformningen av Västerbro och dess närområden fortsätter. Arbetet inkluderar också anslutningen till Borås centrumkärna samt nyttor och upplevelser i närområdet.

2018

Arbetet med detaljplanen påbörjas och kommer ha en central roll under hela året.

Samtidigt står de första kontorslokalerna i fastigheten Viskaholm klara för inflyttning. Under året flyttar Riksbyggen och Ikkab in i den karaktäristiska historiska byggnaden som följer Viskans kant. Nordea är den sista hyresgästen som skrivit avtal. Och nu är fastigheten fullt uthyrd.

2019

Kontorslokalerna i Fastigheten Viskaholm är nu helt bebodda av företag och delar av närområdet står färdigt.

Riksbyggen och AB Bostäder arbetar tillsammans med Borås Stad aktivt vidare på detaljplanen. Och planerar för de bostads- och hyresrätter som ska byggas och livet mellan husen. Innergården beräknas stå klar i slutet på augusti.

2020

Arbetet med detaljplanen pågår. Många intressenter i staden är måna om att det blir en bra ny stadsdel i centrala Borås.

2021

Samråd om detaljplanen sker. Det innebär att alla som berörs får möjligheten att tycka till om det nya området för att det ska blir så bra som det kan för alla som ska bo, driva verksamhet eller besöka Västerbro.

2022

Detaljplanenen förväntades vinna laga kraft i slutet av året då granskning beräknades till april månad, men flyttades fram.

2023

Färdigställande av detaljplan inför granskning.

2024

Detaljplan väntas vinna laga kraft Q1-24 och de nya lägenheterna planeras.

2025

Det befintliga lagret rivs, och det är säljstart för lägenheterna i slutet av året.

2026

Byggnationen av lägenheterna påbörjas.

2027

Inflytt sker i slutet av året.

Vårt Västerbro

Här ser du några av alla de tips på hur framtida Västerbro ska ta form. Det är både stort och smått - någon hoppas på en dockteater och en annan drömmer om en gemensam bastu. Vad drömmer du om? Dela med dig av dina tankar nedan - så kanske de blir till verklighet.

Se alla filmer här

VI BEHÖVER DINA IDÉER

Ett särskilt surdegsbageri, en charmant champagnebar eller kanske en bedårande björkdunge? Hjälp oss att utveckla Västerbro genom att berätta vad du vill ska finnas här. Vi som jobbar med projektet vet att det dyker upp frågor och funderingar, men också mängder av riktigt goda idéer.

Dela med dig av dina tankar

 

Intresseanmälan

Önskar du ett nytt modernt boende eller kommersiell lokal i centrala Borås? Här kan du göra en intresseanmälan till att dela framtiden med oss på nya Västerbro. Fyll i formuläret och klicka på vilken typ av lokal du söker. Under knappen. Intresseanmälan är preliminär och du förbinder dig inte till något genom att fylla i formuläret.

DET VAR EN GÅNG ETT VÄVERI

Egentligen börjar vår historia om Borås som modern textilstad över 100 mil härifrån. Närmare bestämt i England under 1840- och 1850-talen. När landet började tillåta maskinexport öppnade det upp för små textilfabriker i Sverige att öka sin effektivitet. För Borås innebar detta att staden 1856 fick sitt första mekaniska väveri på Viskaholm.

På denna vackert belägna holme vid Viskans vatten stod tidigare ett äldre färgeri. Marken köptes så småningom upp av engelsmannen Edvard Davies som kom att grunda stadens första moderna väveri som fick namnet Wiskaholm. Från England köpte Davies in 52 vävstolar samt en ångmaskin – sedan var produktionen i full gång. Missväxt och svag konjunktur och bomullsbrist p g a det amerikanska inbördeskriget slog dock hårt mot verksamheten. 1863 var Davies konkurs ett faktum och företaget såldes på auktion till en grupp av affärsmän; däribland Borås starke man Johannes ”Rike Garvar´n” Pettersson, som några år senare kom att köpa ut sina kollegor. Petterssons uppköp av anläggningen markerade början på ett framgångsrikt kapitel i Viskaholms historia.

När verksamheten så småningom togs över av Axel Bergengren 1888 hade fabriken vuxit avsevärt. 1912 var 970 mekaniska vävstolar i bruk vilket gjorde textilfabriken, som nu fått namnet Borås Wäfveri AB, helt dominerande under första halvan av 1900-talet. 1944 bebyggdes den sista lilla öppna yta på tomten. På plats stod nu även den karaktäristiskt svängda kontorsbyggnad som än i dag påverkar upplevelsen av området. Vid mitten av 1940-talet hade Wäfveribolaget cirka 2800 anställda. När vi nu skapar nya Västerbro ser vi fram emot att återigen gjuta nytt liv i området. Fabrikens hårda, bullriga miljö tänkte vi dock ersätta med en modern och gemytlig stadsmiljö. Det är dags att skapa ny historia.

Bilder från Stadsarkivet och Textilmuseet i Borås.

Textkälla: Hjelm, Fredrik. 2015. Historien om Borås stadsbebyggelse. Tredje delen.