Intro

På platsen för Väveribolagets gamla lokaler, intill Viskans lugna vatten, ett stenkast från Resecentrum och en kort promenad från Stora Torget kommer en ny sida av Borås centrumkärna att ta form. En levande blandstad med hundratals nya bostadsrätter, hyresrätter, studentlägenheter och kommersiella lokaler. Västerbro är ett av Borås största stadsutvecklingsprojekt någonsin.

Kartan över Borås stadskärna håller på att ritas. Nedan ser du en grov skiss över hur Västerbro kan komma att ta form. Den stora lagerlokalen kommer att få flytta på sig för att ge plats åt ett trevligt stråk och bostäder. Genom staden rinner Viskan och skissen visar hur en ny bro kommer öka rörligheten i området.