15

Riksbyggen förvärvar fastigheten vid gamla väverifabriken från Steen & Ström. Sedan 2007 hade planen varit att utveckla en ny affärsgalleria i Borås centrum. I och med Riksbyggens förvärv sattes en ny agenda: Att utveckla centrumkärnan genom att tillföra hundratals nya bostäder.

Kort därpå etablerades kontakten med AB Bostäder i Borås som förvärvade 25 % av fastigheten. Framöver kommer Riksbyggen stå för byggnation av bostadsrätter och AB Bostäder i Borås av hyresrätter.