19

Kontorslokalerna i Fastigheten Viskaholm är nu helt bebodda av företag och delar av närområdet står färdigt.

Riksbyggen och AB Bostäder arbetar tillsammans med Borås Stad aktivt vidare på detaljplanen. Och planerar för de bostads- och hyresrätter som ska byggas och livet mellan husen. Innergården beräknas stå klar i slutet på augusti.