20

Arbetet med detaljplanen pågår. Många intressenter i staden är måna om att det blir en bra ny stadsdel i centrala Borås.