23

Färdigställande av detaljplan inför granskning.