23

Befintligt lager rivs. De nya bostadskvarteren börjar planeras, och markberedning påbörjas. Det planeras för cirka 400 lägenheter – både hyresrätter och bostadsrätter.