25

Staden har fått en ny silhuett på grund av byggnationen på Viskaholm, och området är fortfarande en byggarbetsplats.